Strategisch advies

Met strategisch advies helpen wij te sturen op uw bedrijfsresultaat. Zo optimaliseren we de financiële, commerciële en organisatorische performance, met uw visie als leidraad.

Vreemde ogen zien nieuwe dingen. Bij het ontwikkelen van nieuwe of aangepaste strategieën is zo’n blik van buiten naar binnen essentieel. Met strategisch advies helpen wij ondernemingen en organisaties bij het direct verbeteren van het bedrijfsresultaat, zetten we vastgelopen processen weer op de rails en ontwikkelen we aanwezig potentieel dat in uw onderneming zit.

Wij koersen altijd op het resultaat om zo de kwaliteit van de organisatie structureel naar een hoger niveau te brengen met duurzame continuïteit als belangrijkste uitgangspunt.

Zo doen we dat

De specialisten van De Valck Dealmakers maakt situaties helder en inzichtelijk door met objectieve conclusies en aanbevelingen te komen. We bieden daadkrachtige ondersteuning bij de uitvoering daarvan. Dat doen we altijd in nauwe samenwerking met het dagelijks management en betrokken partijen.

Afhankelijk van de uitkomsten van de quick-scan, adviseren we op het gebied van strategie en beleid door concrete doelstellingen en actieplannen te formuleren. De deelgebieden waarop we dit doen zijn uiteenlopend van financiële en commerciële performance tot organisatorische performance.

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen