Ons team

Johannes Osinga RA

 • Biografie

  Johannes Osinga is een snelle denker met een sterk analytisch vermogen en veel kennis van bedrijfs- en verdienmodellen. Hij is afgestudeerd bedrijfseconoom en registeraccountant. Na zeven jaar werkzaam te zijn geweest als accountant bij PricewaterhouseCoopers, is hij daarna werkzaam geweest bij Friesland Bank Participaties en NoorderHuys Participaties. De kernexpertise van Johannes Osinga is finance, met nadruk op bedrijf-strategisch niveau. Daarnaast is hij een dealmaker die voor een onderneming in uiteenlopende situaties een optimale financiële en juridische structuur kan vormgeven. Sinds 2013 is hij als partner verbonden aan De Valck Dealmakers en sinds 1 januari 2018 vennoot bij Bentacera.

 • Belangrijke aandachtsgebieden

  Fusies & overnames, strategisch advies, begeleiding bij insolventie en herstructureringen.

Yme Bouma RA RV

 • Biografie

  Yme Bouma heeft een ware ondernemersgeest. Hij is resultaat-gedreven, analytisch, kritisch en flexibel zonder het doel uit het oog te verliezen. Hij is in 1987 afgestudeerd als registeraccountant. De studie Business Valuation aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam voltooide hij in 2004 en is sinds maart 2005 ingeschreven als Register Valuator (RV). Daarna volgde hij in 2011 de opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit van leiden waarna hij is ingeschreven in het Landelijk register van Gerechtelijke Deskundigen. Yme Bouma is sinds 1997 werkzaam als zelfstandige ondernemer en partner van Bentacera met als directe verantwoordelijkheid De Valck Dealmakers.

 • Belangrijke aandachtsgebieden

  Fusies & overnames, bedrijfswaardering, begeleiding bij insolventie, structurering samenwerkingsverbanden, schadeberekeningen, conflictbemiddeling (arbitrage).

Jan ten Cate RA RV

 • Biografie

  Jan ten Cate is analytisch en rekenkundig, efficiënt en doelgericht. Hij heeft met succes de opleidingen tot Register Accountant (NBA) en Register Valuator (NiRV) afgerond. Vanaf 1990 tot begin 1998 is hij werkzaam geweest in de controlepraktijk van PwC. Daarna hij heeft een korte tussenstap gemaakt als audit manager bij een interne accountantsdienst van een bank. In 2001 heeft Jan de overstap gemaakt naar de participatiebranche. In eerste instantie als investment manager bij het participatiebedrijf van een bank en vanaf 2007 tot 2012 bij een zelfstandig ‘private equity’ investeringsfonds.

  Sinds 2012 is Jan als ervaren adviseur verbonden aan De Valck Dealmakers waarbij hij ondernemers als financieel, waarderings- en procesdeskundige graag met zijn gestructureerde ‘hands on’ en ‘no-nonsense’ aanpak bij staat om onder meer fusie- en overnametrajecten (koop en verkoop) en financieringstrajecten succesvol te realiseren.

 • Belangrijke aandachtsgebieden

  Financiële analyse, bedrijfsanalyse / interne organisatie, verslaggeving / rapportages, financiering

Alfred Stel RV

 • Biografie

  Alfred Stel is doelgericht, analytisch, betrokken en gericht op duurzame samenwerking en robuust resultaat. Hij studeerde in 2000 af als econometrist aan de Rijksuniversiteit Groningen. In datzelfde jaar is hij begonnen bij de Friesland Bank. De opleiding Business Valuation aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam rondde hij af in 2007. Daarna is hij werkzaam geworden als Investment Manager bij NoorderHuys Participaties. Sinds 2012 werkzaam als adviseur bij De Valck dealmakers. Vanaf 2018 is hij ingeschreven als Gerechtelijk Deskundige op het gebied van bedrijfswaarderingen. Alfred Stel is als adviseur, investment manager en bankier betrokken geweest bij de meest uiteenlopende ondernemingen en situaties.

 • Belangrijke aandachtsgebieden

  Financiering, bedrijfswaardering, begeleiding bij fusie & overname, gerechtelijk deskundige

Jordi Postma

 • Biografie

  Jordi Postma is de nieuwste aanwinst binnen het team. Jordi is resultaatgericht, leergierig en gedreven. Hij haalt energie uit het doorgronden en in kaart brengen van business modellen. Begin 2020 heeft hij zijn Master International Business & Management aan de RUG behaald. Sinds September 2020 is hij werkzaam als junior adviseur bij De Valck Dealmakers waar hij de adviseurs ondersteunt bij hun advieswerkzaamheden.

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen