Bedrijfsanalyse

In korte tijd doorgronden wij uw bedrijf om kansen en risico's in kaart te brengen. Gesignaleerde knelpunten worden daarnaast aangekaart met concrete en betrouwbare oplossingen.

Bedrijfsanalyse

Is er potentieel om de resultaten van uw onderneming te verbeteren? Is de strategie helder en logisch? En in hoeverre is uw bedrijf financieel in control? De adviseurs van De valck zijn al jarenlang actief in het bedrijfsleven en hebben veel bedrijven van binnen gezien. Daardoor kunnen zij als geen ander helpen antwoorden te vinden op deze belangrijke vragen.

Met hun opgebouwde kennis en ervaring zijn zij vervolgens in staat om in een korte tijd uw bedrijf of delen daarvan te doorgronden en kansen en risico’s in kaart te brengen.

Zo doen we dat

Een bedrijfsanalyse kan op diverse niveaus in uw onderneming plaatsvinden en zowel historisch als toekomstgericht zijn. Feitelijk wordt er een ‘nulmeting’ gemaakt van uw onderneming of delen daarvan, om zo richting of inzicht te bieden. Naast het uitvoeren van de bedrijfsanalyse kunnen onze adviseurs u helpen bij de daadwerkelijke realisatie van verbetervoorstellen.

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen