Waarderen is een kwestie van… op waarde schatten

In de afgelopen weken hebben wij verschillende opdrachten uitgevoerd waarbij 100% van de aandelen van een onderneming moesten worden gewaardeerd. De redenen waren divers. Een DGA die overweegt om het minderheidspakket van zijn compagnon over te nemen, onenigheid tussen meerdere DGA’s waardoor op grond van afspraken aandelen moeten worden verkocht en een bedrijfsovername waarbij de bank een onderbouwing van de prijs vraagt als onderdeel van de financieringsvoorwaarden.

Wij zijn van mening dat de economische waarde van een onderneming een optelsom is van de jaarlijkse cashflows (verdisconteerd) die in de toekomst niet nodig zijn voor de continuïteit én realisatie van groeiplannen. Dit principe is het uitgangspunt van de veel toegepaste Discounted Cash Flow-methode. Met wat cijfers van het betreffende bedrijf en een spreadsheet is een ondernemingswaarde rekenkundig vrij snel uitstekend te bepalen. Maar Excel is gewillig ………

Waar het in de kern bij een ondernemingswaardering om gaat, is het doorgronden van het business model van een bedrijf. Waarmee wordt nu écht het in een bedrijf geld verdiend? Hoe structureel is dat? En welke risico zijn er te benoemen die het business model kunnen ondermijnen? Een waardering kan op deze manier niet anders beginnen dan met uitgebreid gesprek over de onderneming. De cijfers komen later wel en het invullen van Excel helemaal.

Door op deze manier een onderneming te waarderen komen vraagstukken aan de orde over toegevoegde waarde, marktpositie, wetgeving, technische ontwikkelingen, management, enz. Pas daarna kan de waardeerder een gefundeerd oordeel vormen over prognoses en risico’s. Vaak levert een waardering de opdrachtgever dan niet alleen als uitkomst een getal maar ook een nuttige onafhankelijke blik van de waardeerder op het bedrijf.

Een Excelsheet invullen is niet zo moeilijk maar waar het bij waarderen echt om gaat, is het op waarde schatten van het business model.

De beste zorg op de beste plek

Net als de rest van de wereld is ook de zorg in transitie. Oude normen en waarden worden ter discussie gesteld. Krimpende volumes en de ‘inkoopmacht’  van zorgverzekeraars versterken dit effect voor de zorg.  Voor de medisch specialisten komt daar nog bovenop het vervallen van het honorariumbudget per 1 januari 2015.

De ‘inkoopmacht’ van zorgverzekeraars leidt er toe dat zij ook een regierol gaan spelen in het efficiënter maken van de zorg. Om dit te bereiken kan men  enerzijds de hoog complexe medisch-specialistische zorg  concentreren, en anderzijds waar mogelijk laagcomplexe zorg in eerste- en anderhalfdelijnscentra onderbrengen. Dit is samengevat : “de beste zorg op de beste plek”.

Het moge duidelijk zijn dat dat ten koste kan gaan van één of meer ziekenhuizen. In ieder geval lijkt de grip van ziekenhuizen op dit proces te verminderen.

Op de zijlijn staan onder andere patiënten en de Autoriteit Consument en Markt die niet schromen het speelveld te betreden.

Inmiddels hebben wij dan ook een aantal projecten lopen op dit gebied. Rekening houdend met het geschetste krachtenveld en de individuele financiële en fiscale posities van medisch specialisten begeleiden wij de totstandkoming van de nieuwe samenwerkingsverbanden. Aandeelhouderschap, operationele verantwoordelijkheden, toezicht en verdeling kostenefficiency  zijn aspecten die bijvoorbeeld daarbij aan de orde komen.

Wie daarover op zijn minst nog niet nagedacht heeft zal voor 2014 zeker een aantal concrete (goede) voornemens moeten realiseren.

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen