Ondernemersintuïtie versus banktaal

Enige tijd geleden werden wij benaderd door een ondernemer die zijn bank voor de derde maal binnen een jaar had verzocht om een afgesproken inperking van zijn krediet in rekening courant uit te stellen. Hij had de bank verteld dat hij door deze inperking een serieus liquiditeitsprobleem dreigde te krijgen, maar dat dit slechts tijdelijk zou zijn. Vanaf eind 2014 zou het allemaal beter gaan. De betreffende bank werd terecht wat onzeker omdat de voorgespiegelde liquiditeitsprognose weer niet werd gehaald. De bank gaf aan dat er nu wel een heel goed verhaal moest komen omdat het bedrijf anders zou worden overgeboekt naar de afdeling Bijzonder Beheer.

Na enkele gesprekken met deze ondernemer en een analyse van zijn bedrijfsmodel, de cijfers en de orderportefeuille waren wij overtuigd. Met deze onderneming en de ondernemer was helemaal niets mis. Door plausibele vertragingen in een grote en goed winstgevende opdracht werd tijdelijk onvoldoende cash flow gegenereerd om de vooraf met de bank afgestemde inperkingen op zijn limiet te kunnen opvangen.

Het probleem zat er veel meer in dat de ondernemer zijn correcte gevoel over de gang van zaken niet kon vertalen naar een verhaal dat voor de bank helder was. Beide partijen spraken niet dezelfde taal. De betreffende ondernemer wist intuïtief haarfijn hoe winstgevend elke opdracht was en hoe de liquiditeitsstromen in de tijd zouden gaan lopen. Maar hij had er grote moeite mee om dit te onderbouwen voor de bank.

Dit onbegrip komen wij steeds vaker tegen bij ondernemers. Dit komt doordat banken, als gevolg van verscherpt toezicht, meer procedureel zijn gaan werken en steeds meer van ondernemingen verwachten dat ze hun informatie op orde hebben voordat ze een bank benaderen. In feite schuift de bank een deel van de werkzaamheden die zij tot voor kort zelf deels deden terug op het bordje van de ondernemer. Tegelijkertijd verwacht een bank wel dat deze werkzaamheden in banktaal gepresenteerd worden zodat de bank efficiënt haar kredietverleningsproces kan opstarten. Voor veel bedrijven een lastige opgave waardoor de communicatie tussen een bank en een bedrijf weleens stroever verloopt dan nodig is. Een deel van onze werkzaamheden is in feite ook niets meer dan het vertalen van ondernemersintuïtie naar banktaal. Ook dat is een vak apart.

Met de genoemde onderneming gaat het goed. Zijn krediet is verruimd en zijn cash flow ontwikkelt zich goed. Als de ‘taalbarrière’ hem weer belemmert weet hij ons te vinden.

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen