MKB-bedrijven regelen tegenwoordig zelf online hun bedrijfsfinanciering… toch?

In de afgelopen jaren zijn er diverse onlineplatforms gelanceerd die MKB-bedrijven moeten helpen om een bedrijfsfinanciering te verkrijgen. De initiatiefnemers zijn heel divers. Zo hebben verschillende overheden, al dan niet lokaal, financieringswijzers gelanceerd en ontstaan commerciële partijen die financieringsvraag en -aanbod bij elkaar brengen. Ook bij de financiers zelf worden in toenemende mate applicaties actief om online bedrijfsfinancieringen aan te vragen. Naar onze mening een uitstekende ontwikkeling die veel tijd kan besparen. Maar werkt het ook allemaal en wat zijn de gevolgen van deze ontwikkeling?

De ontwikkelingen

Om de ontwikkelingen scherp te blijven volgen en onze klanten op de meest efficiënte wijze te kunnen blijven adviseren, dienen we regelmatig fictieve maar goed financierbare voorstellen in op de diverse platforms. De uitkomsten zijn nog al divers. Een landelijke financieringswijzer adviseerde ons om contact op te nemen met een bank of op zoek te gaan naar een informal. En het online aanvragen van een krediet bij een grootbank resulteerde in de conclusie dat prospects telefonisch contact moeten zoeken via een callcenter. Daar schieten we als MKB-er nog niet veel mee op.

Wat al wel werkt zijn de financieringsaanvragen die ondernemingen bij hun eigen bank kunnen uploaden. Veelal wordt snel respons gegeven en in geval van een goed financierbare aanvraag kan ook snel een offerte worden aangeboden. Dat de ‘achterkant’ van dit digitale model nog volledig handmatig is, zal binnen afzienbare tijd veranderen. In feite stimuleert de bank het gebruik van een digitale aanvraag maar is ze er intern nog niet helemaal klaar voor.

 

Uniciteit vs standaardisatie

De crux in het succesvol volledig online verwerken van financieringsaanvragen zit in de tegenstelling ‘standaardisatie van de aanvraag’ versus ‘elke onderneming is uniek’. In tegenstelling tot een particuliere hypotheekaanvraag zijn veel bedrijfsfinancieringen maatwerk. Een leaseaanvraag is goed te standaardiseren maar een financiering van werkkapitaal of een uitbreiding van het bedrijfspand wordt al lastiger, zeker in combinatie met een wisselde winstgevendheid van de onderneming.

Om bij een volledig digitale financieringsaanvraag risico’s uit te sluiten die door een standaardisatie voor een financier niet goed zichtbaar zijn, zal een financier naar onze mening marges inbouwen. Dit betekent dat de ‘meer uitdagende’ aanvragen sneller worden afgewezen of alsnog handmatig opnieuw worden beoordeeld. Een andere manier is het in prijzen van dit extra risico door middel van hogere rentetarieven. Omdat een financier in principe streeft naar het minimaliseren van de benodigde tijd per aanvraag zal het naar onze mening steeds lastiger worden om een eenmaal niet direct goedgekeurde ‘digitale’ aanvraag alsnog gefiatteerd te krijgen.

Dat ook het aanvragen van bedrijfsfinancieringen sterk gedigitaliseerd gaat worden staat buiten kijf. Het duurt niet lang meer voordat bij bepaalde financieringsaanvragen de uitspraak: “computer says no” leidend wordt in een fiatteringstraject. De ruimte voor nuances en maatwerk wordt daarmee veel kleiner. In toenemende mate wordt het essentieel om de vertaalslag te maken van een ‘unieke onderneming’ naar een voor de financier te ‘standaardiseren aanvraag’.

Om onaangename verrassingen te voorkomen adviseren wij ondernemingen graag om ineens en goed een financieringsaanvraag te beoordelen en in te dienen. Bij De Valck Dealmakers blijft elke casus wel maat- en mensenwerk.

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen