Fiscale toetsing van een overnameprijs bij bedrijfsoverdracht

Bij een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer of een (gedeeltelijke) verkoop van een bedrijf aan een medewerker is een waardebepaling nog meer van belang dan normaal. Maar waarom is dit belangrijk en hoe gaat dit in zijn werk?

Niet alleen kan deze waardebepaling worden gebruikt als onderbouwing van een (ver)koopprijs maar ook wordt deze steeds vaker gebruikt om de door koper en verkoper voorgenomen (ver)koopprijs voor een bedrijf vooraf af te stemmen met de belastingdienst.

Als maatstaf hanteert de belastingdienst het begrip “waarde in het economisch verkeer”. Bij een verkoop van een bedrijf aan een buitenstaander is het uitgangspunt dat hieraan per definitie is voldaan. Bij verkoop aan een gerelateerde partij (familie/medewerker) hoeft dit niet altijd zo te zijn. Immers door gunning zou een lagere prijs overeengekomen kunnen worden dan bij verkoop aan een derde. Als dit het geval is, kan de fiscus het standpunt innemen dat de in haar ogen toegepaste korting op de koopprijs moet worden gezien als loon/bonus voor de koper die dan tegen het van toepassing zijnde tarief wordt belast. Voor de koper natuurlijk een volstrekt ongewenste situatie.

Dit risico kun je voorkomen door de voorgenomen overnameprijs vooraf met de fiscus af te stemmen. De belastingdienst in Nederland heeft hiertoe een aantal regionale waarderingsteams ingesteld die zich specifiek met deze problematiek bezig houden. Het zijn in toenemende mate professionele waarderingsdeskundigen die vrij nauwgezet een ingediende waardering beoordelen en een inhoudelijk discussie niet uit de weg gaan. Het gaat dan niet alleen om een rekenkundige beoordeling maar ook worden de uitgangspunten van prognoses getoetst, markt of branche informatie gecheckt en in een uitzonderlijk geval zelfs een bedrijfsbezoek gepland. Waar in het verleden diverse waarderingsmethodieken door de fiscus werd geaccepteerd moet nu standaard een Discounted Cash Flow methode of afgeleide variant worden toegepast.

Dit betekent dat het voor de fiscus op te stellen waarderingsrapport van gedegen kwaliteit moet zijn. Het is het zoeken naar een evenwicht tussen de door de koper en verkoper voorgenomen en gewenste prijs en de waarde waarvan de fiscus vindt dat die zich binnen de marges van “de waarde in het economisch verkeer” bevindt. Een toetsing is sterk aan te bevelen als er een duidelijk gunning aanwezig is richting een koper of als je als koper mogelijke fiscale discussies achteraf wilt voorkomen.

De Valck Dealmakers heeft veel ervaring met het maken van waarderingen en met het afstemmen hiervan met de belastingdienst. Mocht u in een soortgelijke situatie verkeren, neem dan contact op met De Valck Dealmakers.

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen