Financiering van een nieuw bedrijfspand

Veel ondernemers staan voor de keus om een nieuw bedrijfspand te kopen. Het aankopen van een nieuw bedrijfspand kent vaak een specifieke financieringsbehoefte. Maar bij wie moet ik zijn voor zo’n financieringsbehoefte?

Ondanks toenemende regelgeving zijn banken nog steeds verreweg de belangrijkste financiers voor ondernemingen. Wel moet een financieringstraject in toenemende mate worden benaderd als een project welke een integraal onderdeel is van het achterliggende (investerings)vraagstuk. Dit komt omdat ondanks dat een bank positief kan zijn over een financiering deze intern een steeds uitgebreider formeel proces moet doorlopen om uiteindelijk tot uitboeking van gelden over te gaan. In deze procedures zit vaak tijdslijnen die aanhaken bij de voortgang van het (investerings)vraagstuk waar de onderneming bij bezig is en waarvoor deze financiering nodig heeft. Het is daarom van essentieel belang om tijdslijnen, milestones en benodigde informatie voor de bank vooraf duidelijk af te stemmen. Los van een inhoudelijke beoordeling of een financiering haalbaar is wordt dit een steeds belangrijker component in het begeleiding van een financieringstraject.

Zo hebben wij een onderneming begeleid die zijn bedrijf wilde verplaatsen en een groter, nieuw en duurzaam bedrijfspand wilde bouwen. Vanaf het begin was wel duidelijk dat de financiering zelf geen problemen zou opleveren. Maar de combinatie van het halen van deadlines, benodigde documenten voor het verkrijgen van een “groenlening” en een interne juridische herstructurering binnen de onderneming zorgde er voor dat een intensieve en continue afstemming nodig was om tijdslijnen te halen zodat de interne procedure bij de bank binnen de vooraf ingeschatte tijdslijnen gehaald kon worden.

De Valck Dealmakers is specialist in het opstellen van financieringsaanvragen en het begeleiden hiervan. Heeft u behoefte aan een financiering? Neem dan contact op met De Valck Dealmakers.

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen