Bankieren anno 2014: welke keuze maakt u?

Wie heeft er tegenwoordig geen mening over banken? Ze financieren minder, hebben onvoldoende tijd voor klanten, vragen telkens extra informatie en fiatteringstrajecten zijn regelmatig een drama. De banken ontkennen dit niet allemaal maar voeren aan dat zij overspoeld worden met nieuwe regels zoals Bazel III, vereisten voor Customer Due Diligence en een actieve DNB die, geleerd van de afgelopen jaren, de banken zeer nauwlettend volgt. Bovendien voeren de banken aan dat de financierbaarheid van het bedrijfsleven in Nederland ook niet risicoloos is gebleken. Deze redenen dwingen banken efficiënter te gaan werken om toch de winstgevendheid op peil te houden.

Wie er gelijk heeft doet er niet toe. Waarschijnlijk heeft iedereen gelijk. Waar het om gaat, is dat het speelveld van banken structureel en drastisch is veranderd en dat we definitief niet meer terug zullen gaan naar de manier van bankieren van de periode voor 2008. Vertrouwen en ondernemerschap zijn niet langer voldoende voor het verkrijgen van een zakelijke financiering maar slechts een noodzakelijke voorwaarde om überhaupt voor financiering in aanmerking te komen.

De cashflow van een onderneming, de continuïteit van het business model, markt(ontwikkelingen), de dekkingspositie en daaruit voortvloeiend een ratingkwalificatie bepalen of en hoe er door een bank gefinancierd gaat worden. Wat we er ook van vinden, banken zullen in de komende jaren alleen maar meer een zakelijke, meer gestandaardiseerde maar professionele insteek kiezen bij het beoordelen en verstrekken van financieringen.

Je kunt hier op twee manieren op reageren. Aan blijven schoppen tegen alles wat banken fout doen en hebben gedaan en uiteindelijk weinig bereiken of met een kritische blik maar wel professioneel mee gaan met deze veranderingen.

Bij De Valck Dealmakers is deze tweede insteek het uitgangspunt. Volledig gaan voor de belangen van een onderneming maar wel met de wetenschap dat de bancaire wereld is veranderd. Banken kiezen voor een zakelijke en professionele insteek? Wij doen dat ook, in de overtuiging dat daarmee voor de onderneming het meeste wordt bereikt.

Welke keuze maakt u?

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen