2014: spelen of gespe(e)ld worden…

Nu we weer fris aan het nieuwe jaar zijn begonnen, is vaak het moment daar om nog even terug te kijken op de belangrijkste positieve en negatieve gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Een jaar waarvan iedere ondernemer hoopt dat de positie van zijn of haar onderneming op allerlei fronten is verbeterd en dat het fundament van de onderneming sterker is geworden. De adviseurs van De Valck dragen de visie uit dat het fundament van iedere onderneming met name wordt bepaald door de kwaliteit van het management, de marktpositie, de strategische focus en de control cyclus.

In de huidige dynamische wereld is snelheid van denken én doen van eminent belang. Het hoeft geen verder betoog dat door gebrek aan alertheid kostbare tijd en geld verloren kan gaan en dit (in het slechtste geval) kan leiden tot het verlies van grip op de onderneming. In het krachtenveld binnen in buiten de onderneming kunnen dan zodanige verschuivingen ontstaan dat niet meer de ondernemer en de onderneming het ‘spel’ speelt, maar dat zij onderdeel wordt van het spel van de markt, de klanten en de financiers. Wees daarom alert !

De adviseurs van De Valck zijn per definitie alert in adviestrajecten met haar klanten. In onderhandelingen over waarderingen, (ver)koopcontracten, conflicten, enzovoort is altijd maximale scherpte geboden. Het onderhandelingsspel is immers ook een krachtenveld, waarin ieder speler (koper, verkoper, etc.) vanuit ieders positie een belang nastreeft. Als je een ‘spel’ vaker hebt gespeeld, neemt je kennis en kunde toe. Je wordt steeds meer bedreven in het herkennen van situaties en het herkennen van, zelfs minieme, verbale en non-verbale signalen om vervolgens hiermee op een later moment in het ‘spel’ je voordeel te kunnen doen. In dit kader hanteert De Valck als uitgangspunt dat om in het belang van de klant te kunnen ‘spelen’ met je tegenpartij, je de gedragingen van alle spelers moet ‘spellen’. In 2013 heeft De Valck op dit punt weer vele ondernemingen succesvol bijgestaan.

In 2014 veel alertheid toegewenst met het ‘spelen’ en ‘spellen’ ! Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Doelgericht

We houden focus op het doel en zorgen voor rust in tijden van ruis

Volhardend

We zijn volledig tot de beschikking van uw onderneming en uw vraagstuk

Resultaatgericht

We adviseren en denken mee, maar altijd met uw visie als leidraad

Bekwaam

We onderscheiden ons met gedegen kennis en een persoonlijke aanpak

Wendbaar

We zijn flexibel zonder het gestelde doel uit het oog te verliezen