Fusie & Overname

Home » Wat wij doen » Fusie & Overname
Situaties

Fusie & Overname bestrijkt een breed spectrum aan situaties waarmee de onderneming en/of de ondernemer slechts één of enkele keren in haar leven – al dan niet vrijwillig – wordt ‘geconfronteerd’. Deze situaties hebben veelal grote invloed op de toekomst van de onderneming en vereisen derhalve een zorgvuldige procesgang en besluitvorming die volledig is afgestemd op uw situatie en uw onderneming. Hierbij is specialistische kennis en ervaring onontbeerlijk, die de onderneming/ondernemer vaak zelf logischerwijs niet zelf in huis heeft. Voor de adviseurs van De Valck zijn fusie- & overnamevraagstukken al jarenlang dagelijkse kost, zodat wij u graag hierbij helpen. Ieder vraagstuk vraagt om maatwerk, waarbij altijd het realiseren van de door u beoogde doelstelling voor ons leidend is. Voorbeelden van fusie- en overnamesituaties, waarbij de specialisten van De Valck u kunnen ondersteunen, zijn:

 • Management Buy-Out
 • Management Buy-In
 • Bedrijfsovername
 • Bedrijfsopvolging
 • Fusie
 • Koop van een (deel van een) onderneming
 • Verkoop van een (deel van een) onderneming

 

Het proces bij Fusie & Overname

Ieder fusie- en overnameproces heeft haar eigen dynamiek en inhoud, waarbij continu keuzes moeten worden gemaakt. Voorbeelden van enkele beslisonderwerpen in dit kader zijn:

 • Hoe wordt het koop-/verkoopproces georganiseerd ?
 • Wat wordt gekocht/verkocht (aandelen, activiteiten, activa) ?
 • Is de onderneming (ver)koopklaar ?
 • Hoe dient de overname of fusie juridisch/fiscaal te worden gestructureerd ?
 • Hoe wordt de juiste koper gevonden ?
 • Wat is het koop-, verkoop- of fusie-object waard ?
 • Onder welke prijs en (garantie)voorwaarden is er bereidheid tot koop/verkoop/fusie ?
 • Hoe wordt de koop of fusie gefinancierd ?
 • Wat is de onderhandelingsstrategie ?

 

Werkwijze

De kracht van onze adviseurs is dat zij het gehele fusie-, koop- of verkoopproject overzien hetgeen een belangrijke basis biedt voor het maken van de juiste keuzes om het uiteindelijke doel van koop, verkoop of fusie te bereiken. De adviseurs van De Valck hebben zowel ruime ervaring aan de koop- als de verkoopkant, zodat het inlevingsvermogen in de tegenpartij groot is. In combinatie met de ‘hands on’ aanpak van onze adviseurs, kunnen wij u (waar nodig) de door u de gewenste operationele ondersteuning bieden op het vlak van onder meer:

 • Het algeheel coördineren van het koop-, verkoop-, fusieproces;
 • Het opstellen van waardeberekeningen;
 • Het opstellen/beoordelen van een Informatie Memorandum en/of Business Plan;
 • Het opstellen/beoordelen van een Intentieovereenkomst;
 • Het structureren van het due diligenceproces;
 • Het aantrekken van (bancaire) financieringen;
 • Het benaderen van fusie- en overnamekandidaten;
 • Het voeren van onderhandelingen;
 • Het begeleiden bij de totstandkoming van de juridische documentatie (Koop-/verkoopovereenkomst, Aandeelhoudersovereenkomst; notariële stukken).