Bedrijfsanalyse

Home » Wat wij doen » Bedrijfsanalyse
Situatie

Heeft u als ondernemer het idee dat de resultaten van uw onderneming verbeterd kunnen worden? De adviseurs van De Valck zijn al jarenlang actief in het bedrijfsleven en hebben veel bedrijven, actief in uiteenlopende branches, van binnen gezien. Met de opgebouwde kennis en ervaring zijn wij in staat om in een kort tijdsbestek uw bedrijf of delen daarvan te doorgronden en sterkten/zwakten en risico’s in kaart te brengen. Voor gesignaleerde knelpunten worden oplossingsmogelijkheden aangedragen.

Dienstverlening bedrijfsanalyse

Een bedrijfsanalyse kan op diverse niveaus in uw onderneming plaatsvinden en zowel historisch als toekomstgericht zijn. Feitelijk wordt er een ‘nulmeting’ gemaakt van uw onderneming of delen daarvan. Onderzoeksvragen in dit kader kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Wat is de toegevoegde waarde van uw bedrijf in de bedrijfskolom en hoe houdbaar is deze ?
 • Wat is de marktpositie van uw bedrijf ?
 • Is de strategie van de onderneming helder en logisch ?
 • Is de aansturing van de onderneming optimaal ?
 • Wat zijn belangrijke bedreigingen/risico’s in de bedrijfsvoering ?
 • Wat is de kwaliteit van de rapportagesystemen en welke verbeteringen zijn er mogelijk ?
 • Waarmee wordt het geld verdiend in uw bedrijf ?
 • Wat zijn de oorzaken van tegenvallende resultaten en kunnen deze worden verbeterd ?
 • Hoe staat uw bedrijf er financieel voor en wat zijn de toekomstverwachtingen in termen van rentabiliteit en liquiditeit ?
 • Hoe is uw bedrijf gefinancierd en is er financieringspotentieel ?
 • In hoeverre is uw bedrijf (financieel) ‘in control’ ?

 

Naast het uitvoeren van de bedrijfsanalyse kunnen onze adviseurs u tevens behulpzaam bij de daadwerkelijke realisatie van verbetervoorstellen.