Strategisch advies

Home » Wat wij doen » Strategisch advies
Situatie

Met strategisch advies helpen wij ondernemingen en organisaties bij het direct verbeteren van het bedrijfsresultaat, het op de rails zetten van vastgelopen processen en/of onderdelen en het ontwikkelen van aanwezig potentieel in de onderneming. Ons doel is het resultaat en de kwaliteit van de organisatie als geheel, structureel op een hoger niveau te brengen met duurzame continuïteit als uitgangspunt.

Dienstverlening

Dit betekent dat we onder andere:

  • Situaties helder en inzichtelijk maken;
  • Tot objectieve conclusies en aanbevelingen komen;
  • Daadkrachtig helpen bij de uitvoering in samenwerking met het dagelijks management en eventuele derden.

 

Onze activiteiten op deelgebieden, afhankelijk van de uitkomsten van de quick-scan betreffen onder meer:

Strategie en beleid
Het ontwikkelen van strategie en beleid en het vertalen van beleid naar concrete doelstellingen en actieplannen.

Financiële performance
Controlling, financieel management, opzetten van liquiditeitsplanning, verkrijgen van financiering, balansoptimalisatie, opzetten van de financieel administratieve organisatie en financiële administratie en het opzetten c.q. verbeteren van de management informatie.

Commerciële performance
Verbeteren van de winstgevendheid, marktbenadering, merk en productpositionering, optimaliseren productmix, optimaliseren van de relatie met klanten en leveranciers.

Organisatorische performance
Verbeteren en optimaliseren bedrijfsprocessen, bewerkstelligen van kostenreductie, personeelsaangelegenheden.