Herstructurering

Home » Wat wij doen » Herstructurering
Situatie

Wanneer bij ondernemingen sprake is van dreigende discontinuïteit of er moet fors hergestructureerd worden, is het belangrijk dat de adviseur ervaring en kennis van zaken heeft en vooral ook de rust bewaart.

Werkwijze bij herstructurering

Wij werken vanuit het model waarbij gekeken wordt naar drie belangrijke elementen: het plan naar de toekomst, invulling van het management en het geld dat nodig is voor de herstructurering. (Plan, Management, Geld). Uiteraard komen in dit model ook de oorzaken van de lastige situatie aan bod. Communicatie met alle betrokkenen: bank, crediteuren, fiscus, etc. is cruciaal.

Omdat in deze situaties snelheid bijna zonder uitzondering geboden is, staan we volledig ter beschikking van de onderneming. Realistisch en doortastend zullen we met alle betrokkenen werken aan een optimale oplossing voor de ontstane problematiek.