Financieringen

Home » Wat wij doen » Financieringen
Situaties

Het aantrekken van een bancaire financiering is in de afgelopen jaren een vak geworden. Waar tot voor enkele jaren geleden de criteria vertrouwen en relatie tussen de klant en de bank belangrijke aspecten waren bij het beoordelen van een kredietaanvraag staan tegenwoordig risicobeheersing en voorspelbaarheid van prognoses centraal. De relatie tussen een bedrijf en haar bank is veel zakelijker geworden, zeker vanaf de kant van de bank. Dit vereist van de onderneming dat ook zij de bank benadert als een professionele zakenpartner. Al direct vanaf het aangaan van de relatie, maar ook als u al jaren bij dezelfde instelling bankiert.

De Valck heeft veel ervaring met het begeleiden van ondernemingen bij het aantrekken van financiering en het ondersteunen bij een professionalisering van de relatie met de bank. Ook in situaties als de bedrijfsresultaten onder druk staan.

Dienstverlening financieringen

De Valck kan uw onderneming adviseren op de onderstaande gebieden als het gaat om een professionele relatie met uw bank of uw financieringsbehoefte:

  • Het exact in kaart brengen van een financieringsbehoefte (waaronder: werkkapitaal, investering in materiele activa, overname maar ook verliesfinanciering);
  • Opstellen van realistische en goed onderbouwde prognoses die aansluiten bij de wensen van de bank;
  • Het begeleiden van het proces van een financieringsaanvraag, inclusief gesprekken, beoordeling van offertes en juridische documentatie, onderhandelingen en effectuering van de financiering;
  • Grotere aanvragen benaderen wij, zonder de effectiviteit uit het oog te verliezen, als een project waarbij de timing van verschillende stappen essentieel is;
  • Bemiddelen bij een situatie als de relatie met de bank stroef verloopt;
  • Het begeleiden bij een herstructurering van de financiering;
  • Het ondersteunen bij het opzetten van de door de bank gewenste informatievoorziening.

 

Werkwijze financieringstraject

De adviseurs van De Valck hebben vanuit hun verschillende professies en achtergronden ruime ervaring met allerlei verschillende financieringstrajecten. Effectiviteit en doelgerichtheid staan centraal in de manier waarop wij dergelijke opdrachten aangaan. Is onze visie zijn duidelijkheid, consistentie, realisme en transparantie belangrijke pijlers voor een gezonde relatie tussen een onderneming en de bank. Onze werkwijze en manier van communiceren is ook gebaseerd op deze uitgangspunten.