Bedrijfswaardering

Home » Wat wij doen » Bedrijfswaardering
Situaties

De meest voorkomende redenen voor een bedrijfswaardering (business valuation) zijn:

  • Een nulmeting bij vormen van beloning op basis van waardecreatie;
  • Bepaling verhouding bij aandelenfusie;
  • In het kader van schadeberekening (voor en na);
  • Indicatief ten behoeve koop of verkoop;
  • Op verzoek financier (loan to value);
  • Echtscheiding;
  • Aandeelhouders- of compagnonsgeschillen;
  • Werknemersparticipatie;
  • Bedrijfsopvolging.

 

Wij hebben een brede ervaring met waardebepaling van bedrijven in tal van branches en tal van bovengenoemde situaties.

Werkwijze bedrijfswaardering

In onze business valuation vormt de economische waarde het uitgangspunt. Deze aanpak vereist een grondige kennis van de onderneming en de externe factoren die op haar van invloed zijn. Door deze aanpak is het resultaat niet alleen een waarde, maar ook inzicht in factoren die op de waarde van invloed zijn. Dit leidt vaak tot verrassende resultaten of besluiten. Ook bij een bedrijfswaardering blijft onze filosofie centraal staan. De werkwijze is uiteraard sterk afhankelijk van de aard van de opdracht. Maar altijd staat de mens centraal en niet de techniek.