Waarderen is een kwestie van …… op waarde schatten

Home » Blog » Geen categorie » Waarderen is een kwestie van …… op waarde schatten

In de afgelopen weken hebben wij verschillende opdrachten uitgevoerd waarbij 100% van de aandelen van een onderneming moesten worden gewaardeerd. De redenen waren divers. Een DGA die overweegt om het minderheidspakket van zijn compagnon over te nemen, onenigheid tussen meerdere DGA’s waardoor op grond van afspraken aandelen moeten worden verkocht en een bedrijfsovername waarbij de bank een onderbouwing van de prijs vraagt als onderdeel van de financieringsvoorwaarden.

Wij zijn van mening dat de economische waarde van een onderneming een optelsom is van de jaarlijkse cashflows (verdisconteerd) die in de toekomst niet nodig zijn voor de continuïteit én realisatie van groeiplannen. Dit principe is het uitgangspunt van de veel toegepaste Discounted Cash Flow-methode. Met wat cijfers van het betreffende bedrijf en een spreadsheet is een ondernemingswaarde rekenkundig vrij snel uitstekend te bepalen. Maar Excel is gewillig ………

Waar het in de kern bij een ondernemingswaardering om gaat, is het doorgronden van het business model van een bedrijf. Waarmee wordt nu écht het in een bedrijf geld verdiend? Hoe structureel is dat? En welke risico zijn er te benoemen die het business model kunnen ondermijnen? Een waardering kan op deze manier niet anders beginnen dan met uitgebreid gesprek over de onderneming. De cijfers komen later wel en het invullen van Excel helemaal.

Door op deze manier een onderneming te waarderen komen vraagstukken aan de orde over toegevoegde waarde, marktpositie, wetgeving, technische ontwikkelingen, management, enz. Pas daarna kan de waardeerder een gefundeerd oordeel vormen over prognoses en risico’s. Vaak levert een waardering de opdrachtgever dan niet alleen als uitkomst een getal maar ook een nuttige onafhankelijke blik van de waardeerder op het bedrijf.

Een Excelsheet invullen is niet zo moeilijk maar waar het bij waarderen echt om gaat, is het op waarde schatten van het business model.

Leave a Comment