Team

Home » Team
Yme Bouma
Biografie

Yme Bouma RA RV (1957). In 1987 afgestudeerd als registeraccountant. De studie Business Valuation aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam voltooid in november 2004 en ingeschreven als Register Valuator (RV) sedert maart 2005. In mei 2011 de opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit van Leiden afgerond en ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Vanaf 1997 werkzaam als zelfstandig ondernemer/partner van BentAcera met als directe verantwoordelijkheid De Valck.

Belangrijke aandachtsgebieden

Fusies & overnames, bedrijfswaardering, begeleiding bij insolventie, structurering samenwerkingsverbanden, schadeberekeningen, conflictbemiddeling (arbitrage).

Persoonlijke karakteristieken

Ondernemersgeest, resultaat gedreven, luisterend, flexibel met inachtneming van de doelen, analytisch en kritisch vermogen, zoekt de uitdaging!

Johannes Osinga
Biografie

Johannes Osinga RA (1966). Afgestudeerd bedrijfseconoom en registeraccountant. Eerst 7 jaar werkzaam geweest als accountant bij PricewaterhouseCoopers. Daarna tot 2006 adjunct directeur van het participatiebedrijf bij de Friesland Bank. Met ingang van 2007 is hij werkzaam bij NoorderHuys. Kernexpertise is finance, met name op bedrijf-strategisch niveau. Daarnaast is hij een dealmaker die voor een onderneming in uiteenlopende situaties een optimale financiële en juridische structuur kan vormgeven. Johannes vervult tevens enkele commissariaten. Sinds begin 2012 als adviseur verbonden aan De Valck.

Belangrijke aandachtsgebieden

Fusies & overnames, strategisch advies, begeleiding bij insolventie en herstructeringen

Persoonlijke karakteristieken

Snelle denker, sterk analytisch vermogen, resultaat gedreven en veel kennis van bedrijfs- en verdienmodellen

Jan ten Cate
Biografie

Jan ten Cate RA (1966). In 1999 afgestudeerd als Registeraccountant bij Nivra-Nijenrode. Vanaf 1990 tot begin 1998 werkzaam geweest in de controlepraktijk van PricewaterhouseCoopers te Groningen. Na een korte tussenstap van 2 jaar als Audit Manager bij de afdeling Internal Audit van de Friesland Bank, vanaf 2001 als investment manager bij het participatiebedrijf van de Friesland Bank. Vanaf 2007 werkzaam bij NoorderHuys en vanaf 2012 als adviseur bij De Valck.

Belangrijke aandachtsgebieden

Financiële analyse, bedrijfsanalyse / interne organisatie, verslaggeving / rapportages, financiering

Persoonlijke karakteristieken

Analytisch en rekenkundig, ‘hands-on’, efficiënt en doelgericht, inhoudelijk, procesmanager

Alfred Stel
Biografie

Alfred Stel RV (1973). In 2000 afgestudeerd als econometrist aan de Rijksuniversiteit Groningen. De opleiding Business Valuation aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam afgerond in 2007. In 2000 begonnen als accountmanager zakelijk MKB en later grootbedrijf bij de Friesland Bank. Sinds 2007 werkzaam als investment manager bij NoorderHuys Participaties. Vanaf 2012 tevens werkzaam als adviseur bij De Valck. Zowel als actief aandeelhouder, adviseur en bankier betrokken bij veel uiteenlopende ondernemingen en situaties.

Belangrijke aandachtsgebieden

Financiering, bedrijfsanalyse, bedrijfswaardering, begeleiding fusie & overname

Persoonlijke karakteristieken

Doelgericht, analytisch, gericht op duurzame samenwerking en robuust resultaat, gestructureerd, helder