Wat kunnen we eigenlijk met die lage rente?

Home » Blog » Geen categorie » Wat kunnen we eigenlijk met die lage rente?

De rente is voor zowel particulieren als zakelijke klanten al tijden historisch laag. Maar wat kun je daar nu mee? Hoe komt het? En; blijft de rente laag?

Laten we eerst even terugkijken. De rente is het gevolg van de vraag en het aanbod op de geld- en kapitaal markt. Er is op dit moment heel veel kapitaal beschikbaar tegenover een lagere vraag. Hieruit ontstaat de lage rente. Daarnaast spelen twee zaken mee: de financiële markten bestempelen het risico in een land als Nederland als laag en de Europese Centrale Bank (ECB) helpt tenslotte mee door geld aan te bieden tegen een zeer lage rente om zo de economie te stimuleren. Want uiteindelijk moet de maatschappij het hebben van winstgevende bedrijven die haar personeel een goed salaris betaalt, waarmee de consumptie hoger wordt.

Bij dit patroon gaat het ook goed met de portemonnee van de staat. Die is namelijk gebaad bij zoveel mogelijk winstgevendheid van bedrijven (levert winstbelasting op) alsmede consumptie van particulieren (levert BTW op). Of een lagere rente hieraan bijdraagt, is volgens een aantal economen nog maar de vraag. De ECB kan nu echter moeilijk weer terug en zal de ingeslagen weg waarschijnlijk vervolgen. Of de Brexit hier invloed op zal hebben, zal moeten blijken.

Wat kun je met een lage rente?

Een lage rente heeft tot gevolg dat je tegen relatief lage kosten kunt lenen. Naast de inkoopkosten van de financier spelen overige kosten natuurlijk ook nog een rol die van invloed zijn op het te betalen rentepercentage. Grofweg zijn deze kosten in te delen in risico kosten voor het geval dat er niet terugbetaald kan worden, kosten voor het intact houden van het business model van de financier en kosten voor een bijdrage in de winst om de continuïteit van de financier te waarborgen.

Traditionele banken gaan gebukt onder enorme kosten als gevolg van strenge wet- en regelgeving. Hier kunnen ze weinig aan doen en hebben ze deze kosten maar te nemen en door te belasten aan de klanten. Daarnaast gebeurt het nog vaak dat een financier een bedrag moet afboeken omdat de klant niet kan terugbetalen, de zogenaamde stroppenpot, ook dit wordt doorbelast aan de klanten. Per saldo is de rente nu echter nog steeds laag. Je kunt hier dus zeker wat mee, goedkoop lenen! Je hebt dan wel een goed financierbare casus nodig. Een goed plan waarmee je laat zien dat je het geld terug kunt betalen en dat niet al het risico bij de financier ligt.

Blijft de rente zo laag?

Ik ken niemand die in de glazen bol de toekomst weet te voorspellen…. Niemand weet of de rente zo laag blijft of dat deze weer gaat stijgen. Maar wanneer de rente met 4% in één jaar kan dalen, zal deze ook kunnen stijgen met een vergelijkbaar percentage. Er zijn echter wat mij betreft geen signalen dat de rente op korte termijn fors zal gaan toenemen, of het moet toch komen door zaken als de Brexit die veel onrust kunnen veroorzaken op financiële markten.

In mijn ogen blijft de conclusie dat je zelf een afweging maakt of je een goed, gedegen plan hebt waarvoor je een financiering nodig hebt. Wil je hier meer over weten, dan zijn wij graag bereid om je te helpen met het maken van bewuste keuzes. Deze zijn namelijk niet of nauwelijks afhankelijk van de stand van de rente.

Nathan Lootsma

Specialist Financieringen Bentacera

Leave a Comment