Geen categorie

Home » Geen categorie

12 ½ jaar De Valck dealmakers

Zoals vaak wordt in de vakantie nagedacht over de toekomst. De zomer van 2016 was er één om eens terug te kijken. Als (mede) oprichter en oudgediende dacht ik terug aan de zomer van 2003; toen dacht ik na over de toekomst . Een tweetal bijzondere gebeurtenissen waren voor mij aanleiding een corporate finance afdeling te starten: 1. De opdracht voor de begeleiding van een aankoop; en 2. De Enron affaire die het eerste signaal was dat het leven van een accountant drastisch zou ... Read more

Wat kunnen we eigenlijk met die lage rente?

De rente is voor zowel particulieren als zakelijke klanten al tijden historisch laag. Maar wat kun je daar nu mee? Hoe komt het? En; blijft de rente laag? Laten we eerst even terugkijken. De rente is het gevolg van de vraag en het aanbod op de geld- en kapitaal markt. Er is op dit moment heel veel kapitaal beschikbaar tegenover een lagere vraag. Hieruit ontstaat de lage rente. Daarnaast spelen twee zaken mee: de financiële markten bestempelen het risico in een land ... Read more

MKB-bedrijven regelen tegenwoordig zelf online hun bedrijfsfinanciering ………., toch?

In de afgelopen jaren zijn er diverse onlineplatforms gelanceerd die MKB-bedrijven moeten helpen om een bedrijfsfinanciering te verkrijgen. De initiatiefnemers zijn heel divers. Zo hebben verschillende overheden, al dan niet lokaal, financieringswijzers gelanceerd en ontstaan commerciële partijen die financieringsvraag en -aanbod bij elkaar brengen. Ook bij de financiers zelf worden in toenemende mate applicaties actief om online bedrijfsfinancieringen aan te vragen. Naar onze mening een uitstekende ontwikkeling die veel tijd kan besparen. Maar werkt het ook allemaal en wat zijn de ... Read more

Rentederivaten , schadevergoeding of niet?

Er wordt veel gesproken over rentederivaten in de media, minister Dijsselbloem heeft zich er persoonlijk mee bezig gehouden. Vanuit de media lijkt het net of bijna alle derivaten foutief afgesloten zijn en dat deze puur dienden om de portemonnee van de Bank te vullen. In tegenstelling tot wat in de media veelvuldig naar voren wordt gebracht, ben ik van mening dat een derivaat vaak doet waarvoor het bedoeld en afgesloten is: “het afdekken van rente risico’s”. Echter… Rentederivaten (o.a. renteswap, rente cap ... Read more

Ondernemersintuïtie versus banktaal

Enige tijd geleden werden wij benaderd door een ondernemer die zijn bank voor de derde maal binnen een jaar had verzocht om een afgesproken inperking van zijn krediet in rekening courant uit te stellen. Hij had de bank verteld dat hij door deze inperking een serieus liquiditeitsprobleem dreigde te krijgen, maar dat dit slechts tijdelijk zou zijn. Vanaf eind 2014 zou het allemaal beter gaan. De betreffende bank werd terecht wat onzeker omdat de voorgespiegelde liquiditeitsprognose weer niet werd gehaald. De ... Read more

ONDERNEMENDE SPECIALISTEN?

Zoals medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders weten, zijn er 1 januari 2015 nogal wat veranderingen in de bekostiging van de zorg. Voor de specialisten betekent dit (zonder actie) verlies van fiscaal ondernemerschap en verlies van grip op het eigen ' verdienmodel'. Verlies van fiscaal ondernemerschap betekent verlies van zelfstandigenaftrek en de mkb-vrijstelling, op jaarbasis gemiddeld genomen een offer van ca. 15.000 euro. Overigens is het de vraag hoelang en in welke omvang deze faciliteiten nog zullen blijven bestaan gezien de huidige discussies daaromtrent. ... Read more

Verkeerde Zuinigheid

‘Bezuinigen’ op vennootschapsbelasting kan een actueel thema zijn bij het opmaken van de jaarcijfers. Met name bij familiebedrijven in het midden- en kleinbedrijf is de legitieme wens om jaarlijks zo weinig mogelijk belasting te betalen groot. De familieaandeelhouders hebben immers een lange termijn visie en worden niet onrustig van een wat bescheidener winst en daarmee eigen vermogen. Maar voor dezelfde aandeelhouders kan dit een vorm van verkeerde zuinigheid zijn als verkoop van de onderneming in beeld komt vanwege bijvoorbeeld gebrek aan ... Read more

Bankieren anno 2014: welke keuze maakt u?

Wie heeft er tegenwoordig geen mening over banken? Ze financieren minder, hebben onvoldoende tijd voor klanten, vragen telkens extra informatie en fiatteringstrajecten zijn regelmatig een drama. De banken ontkennen dit niet allemaal maar voeren aan dat zij overspoeld worden met nieuwe regels zoals Bazel III, vereisten voor Customer Due Diligence en een actieve DNB die, geleerd van de afgelopen jaren, de banken zeer nauwlettend volgt. Bovendien voeren de banken aan dat de financierbaarheid van het bedrijfsleven in Nederland ook niet risicoloos ... Read more

BIG DATA in het MKB

Big data duikt in de media op als de nieuwe revolutie. We hebben met zijn allen in de afgelopen twee jaar meer informatie gepubliceerd dan in de 2000 jaar ervoor. Deze informatie willen we niet alleen opslaan maar ook analyseren en delen. Voorbeelden daarvan: Google is inmiddels het best in staat het verloop van een griepvirus te voorspellen en Twitter kan 'zien' wie de verkiezingen gaat winnen. Big data kent niet een algemene definitie maar staat volgens ons voor: meer informatie en ... Read more

2014: Spelen of gespe(e)ld worden ……

Nu we weer fris aan het nieuwe jaar zijn begonnen, is vaak het moment daar om nog even terug te kijken op de belangrijkste positieve en negatieve gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Een jaar waarvan iedere ondernemer hoopt dat de positie van zijn of haar onderneming op allerlei fronten is verbeterd en dat het fundament van de onderneming sterker is geworden. De adviseurs van De Valck dragen de visie uit dat het fundament van iedere onderneming met name wordt bepaald door ... Read more
Page 1 of 212