De beste zorg op de beste plek

Home » Blog » Geen categorie » De beste zorg op de beste plek

Net als de rest van de wereld is ook de zorg in transitie. Oude normen en waarden worden ter discussie gesteld. Krimpende volumes en de ‘inkoopmacht’  van zorgverzekeraars versterken dit effect voor de zorg.  Voor de medisch specialisten komt daar nog bovenop het vervallen van het honorariumbudget per 1 januari 2015.

De ‘inkoopmacht’ van zorgverzekeraars leidt er toe dat zij ook een regierol gaan spelen in het efficiënter maken van de zorg. Om dit te bereiken kan men  enerzijds de hoog complexe medisch-specialistische zorg  concentreren, en anderzijds waar mogelijk laagcomplexe zorg in eerste- en anderhalfdelijnscentra onderbrengen. Dit is samengevat : “de beste zorg op de beste plek”.

Het moge duidelijk zijn dat dat ten koste kan gaan van één of meer ziekenhuizen. In ieder geval lijkt de grip van ziekenhuizen op dit proces te verminderen.

Op de zijlijn staan onder andere patiënten en de Autoriteit Consument en Markt die niet schromen het speelveld te betreden.

Inmiddels hebben wij dan ook een aantal projecten lopen op dit gebied. Rekening houdend met het geschetste krachtenveld en de individuele financiële en fiscale posities van medisch specialisten begeleiden wij de totstandkoming van de nieuwe samenwerkingsverbanden. Aandeelhouderschap, operationele verantwoordelijkheden, toezicht en verdeling kostenefficiency  zijn aspecten die bijvoorbeeld daarbij aan de orde komen. 

Wie daarover op zijn minst nog niet nagedacht heeft zal voor 2014 zeker een aantal concrete (goede) voornemens moeten realiseren.

Leave a Comment